De NFO heeft, in samenwerking met Prisma en eigenaar Biofa, een vrijstelling aangevraagd voor Curatio. De aanvraag is gericht op de bestrijding van schurft in de biologische teelt van appels en peren. In de geïntegreerde teelt is de bestrijding van schurft niet gemakkelijk, maar niet zo’n groot knelpunt dat een vrijstellingsverzoek van Curatio mogelijk is.

Samen met de toelatingshouder werkt de NFO aan een reguliere toelating. De reguliere toelating zal niet alleen voor de biologische teelt zijn, maar ook voor de geïntegreerde teelt. De beheersing van schurft vraagt een gerichte strategie. Met de afnemende beschikbaarheid van fungiciden zal deze steeds aangepast worden. De NFO ziet Curatio als een van de onderdelen in de toekomstige strategie om schurft te bestrijden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 november 2023 - 16:30