Landbouwminister Schouten heeft geantwoord op de Kamervragen over PlanetProof en stelt dat de vergoeding voor de extra kosten gemaakte kosten billijk is. NFO-voorzitter Gerard van den Anker: “De opbrengstprijs voor de teler moet omhoog met alle wensen en eisen die op het bordje van de teler komen te liggen. Ik roep telers op niet te verkopen voor ramsj prijzen. Fruittelen is topsport, daar hoort een faire beloning bij en dat is een verantwoordelijkheid van de gehele keten.” Wat betreft de faire beloning deelt Schouten die mening ook “Het kan namelijk niet zo zijn dat de extra inspanningen die de primaire producent ten behoeve van duurzaamheid pleegt, niet vergoed worden. Als ketenpartijen (denk aan supermarkten) aan primaire producenten duurzaamheidseisen opleggen, dan betekent dit inherent dat zij óók de verantwoordelijkheid hebben om deze bovenwettelijke eisen op een passende wijze te belonen.” Zij antwoordde dit op de schriftelijke Kamervragen die Maurits von Martels en Jaco Geurts half mei stelden.

Schouten refereert ook naar het onderzoek dat Nieuwe Oogst deed bij wel en niet PlanetProof telers. Zowel de wel als niet gecertificeerden geven in dit onderzoek overduidelijk aan geen meerwaarde te zien in PlanetProof (ook een NFO-poll gaf deze zelfde resultaten al). Schouten reageert in haar brief niet direct op die stelling maar wel op het feit dat een minderheid die al gecertificeerd is wel meerwaarde ziet. Zie de afbeelding met de uitkomsten van Nieuwe Oogst. “Het blijkt namelijk dat tweederde van de ondervraagde telers géén ervaring heeft met het telen volgens de richtlijnen van PlanetProof. En het zijn met name deze telers zonder ervaring die geen meerwaarde zien in het keurmerk. Telers die twee jaar of langer gecertificeerd zijn, zijn positiever over het keurmerk.”

Klik hier om de Kamerbrief met antwoorden terug te lezen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 juli 2020 - 15:39