Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met twee moties van de Partij voor de Dieren tegen de invoering van de verbruiksbelasting op plantaardige dranken. Wat de uitwerking van de moties precies zal zijn is nog even afwachten, aldus Albert Schulp.
Samen met andere persers van pure fruitsappen strijdt Schulp al maanden tegen de invoering van de zogenaamde suikertaks. In oktober werden twee moties van de VVD en Christenunie in de Tweede Kamer aangenomen, die pleitten tegen invoering van deze suikertaks op pure vruchtensappen. Een amendement van SGP/CDA dat het toen al afdoende had kunnen regelen haalde geen meerderheid. Vorige week maandag was er een debat over de Belastingwet in de Eerste Kamer. Daar kwam de PvdD met twee nieuwe moties die vandaag in stemming werden gebracht in de Eerste Kamer. De eerste motie pleit voor een jaar uitstel van de verbruiksbelasting om in dat jaar een betere verbruiksbelasting in elkaar te zetten. De tweede motie pleit ervoor om de verbruiksbelasting per 1 januari 2024 niet te gaan heffen op plantaardige dranken, zoals havermelk en ook pure vruchtensappen. Beide moties zijn aangenomen. “De vraag is hoe het ministerie van Financiën daar nu verder invulling aan gaat geven.

De wet gaat in op 1 januari 2024 en het is nu al half december geweest. Maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren, nu zowel de Eerste als Tweede Kamer en ook de samenleving zich breed zich hebben uitgesproken tegen de heffing van verbruiksbelasting op pure vruchtensappen. “Hoe het precies gaat uitpakken zal de komende tijd duidelijk worden”, aldus Schulp.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2023 - 16:36