WUR heeft het gemiddeld inkomen in de fruitsector voor oogstjaar 2023 geraamd op €82.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dit is €53.000 hoger dan in oogstjaar 2022. Gemiddeld over de jaren 2018-2022 was het gemiddelde bedrijfsinkomen per aje €43.000. De forse inkomensverbetering is het gevolg van een kleinere Europese hardfruitproductie met hogere prijzen als gevolg. Lees verder onder de figuur.

De rentabiliteit komt uit op 103, dat betekent dat er voor de oogst van 2023 tegenover elke €100 kosten gemiddeld €103 opbrengsten staan. Gemiddeld genomen zijn de hogere opbrengsten dit jaar voldoende om de gestegen kosten van met name betaalde arbeid te compenseren. De rentabiliteit kwam vorig jaar uit op 91 en in gemiddeld over de jaren 2018-2022 op 95.

WUR baseert zich op de gegevens van 1.160 fruitteeltbedrijven. De totale opbrengsten per bedrijf worden voor dit jaar ruim 15% hoger geraamd dan voor oogstjaar 2022 op ruim 612.000 euro. De opbrengsten zijn opgesplitst in inkomen uit fruit (€ 517.500), inkomen uit toeslagen en subsidies (€21.600) en overige inkomsten (€73.200).
De totale betaalde kosten en afschrijvingen komen voor een gemiddeld bedrijf uit op € 499.200. Betaalde arbeid is met een bedrag van €155.100 de grootste kostenpost. In de cijfers van WUR is te zien dat de kosten voor energie, meststoffen en brandstof na de forse stijging in 2022 iets zijn gedaald, maar nog ruim boven het niveau van 2021 liggen. De kosten voor gewasbeschermingsmiddelen blijven met €28.500 op het niveau van 2022.

Klik op agrimatie.nl en wur.nl voor meer informatie en scroll naar onder voor de link naar de gemiddelde winst- en verliesrekening van fruitbedrijven.

Arbeidsjaareenheid
Een arbeidskracht die in een jaar 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als één aje. Wie minder werkt, telt voor minder dan één aje. Wageningen Economic Research deelt het inkomen uit bedrijf door het aantal onbetaalde aje. Op deze manier zijn de inkomens van verschillende bedrijfstypen goed met elkaar te vergelijken.

Lagere Europese producties
De Nederlandse perenproductie van oogst 2023 is op 358 miljoen kg geraamd. Dit is een toename van 2% ten opzichte van de productie in 2022. De Europese perenproductie laat juist een daling van 11% zien ten opzichte van 2022. Vooral in Italië viel de oogst veel lager uit dan normaal. De perenprijzen van oogst 2022 lagen begin dit jaar al op een hoog niveau door het lage aanbod. Bij de start van de afzet van oogst 2023 waren de voorraden van de vorige oogst op. De gerealiseerde afzetprijzen bij de start van het seizoen zijn hoger dan een jaar eerder. Voor het gehele afzetseizoen wordt een prijsstijging van 20% geraamd ten opzichte van voorgaand jaar.

Net als de perenoogst valt ook de Europese appeloogst in 2023 lager uit dan in 2022. De productie is ruim 7% lager dan het jaar ervoor. Nederland kende een nog sterkere productiedaling, namelijk van 15%, tot minder dan 200 miljoen kg appels. Bij de start van het afzetseizoen van oogst 2023 waren de voorraden van de oude oogst grotendeels geruimd. Ook is de verwachting dat er minder appels vanuit het Zuidelijke halfrond naar de EU zullen worden geëxporteerd. Daarnaast is er veel vraag naar appels door de verwerkende industrie (onder andere voor productie van sap), waardoor de bodem in de markt op een hoger prijsniveau ligt dan vorig jaar. Voor de oogst van 2023 is daarom een prijsstijging geraamd van 45%.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2023 - 16:45