Sander Bos (39) uit Beneden-Leeuwen komt per 1 februari het team van de NFO versterken. Op die datum treedt hij in dienst als adjunct-directeur en gaat hij samen met Siep Koning de directie van de NFO vormen. Sander wordt verantwoordelijk voor verschillende beleidsthema’s en gaat ook een rol spelen in de ontwikkeling van de NFO. Ook wordt hij verantwoordelijk om samen met de hoofdredacteur inhoud aan de communicatie van de NFO te geven. Samen met Siep Koning gaat hij uitvoering geven aan de invulling van de strategische NFO-visie die begin volgend jaar wordt vastgesteld. Siep Koning blijft eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie.
De NFO heeft besloten om het team te versterken omdat er steeds meer uitdagingen op de fruitteeltsector en daarmee op de NFO afkomen.

Sander Bos heeft HBO Commerciële Economie gestudeerd en is daarna eerst een aantal jaren actief geweest in het bedrijfsleven, onder andere bij Royal Haskoning DHV. In die periode werd hij ook gegrepen door de politiek en werd hij in 2010 gemeenteraadslid in gemeente West Maas en Waal. In 2014 werd hij fulltime wethouder van West Maas en Waal, waar hij door zijn portefeuille Werken en Wonen ook in aanraking kwam met het bedrijfsleven en de fruittelers in die gemeente. Gedurende zijn wethouderschap is hij een aantal jaren lid geweest van de stuurgroep van het Fruitpact en daardoor goed om de hoogte van de uitdagingen van de sector. Door zijn betrokkenheid bij het Fruitpact, kent hij ook veel actoren in het netwerk rond de fruitteelt.
In 2020 werd hij vervolgens wethouder in de grotere gemeente en groeikern Houten, met als portefeuille Ruimtelijke Ordening, Werk en Inkomen, Economie en Openbare Ruimte. Ook hier kwam hij weer in contact met de fruitteeltsector.

De NFO is verheugd dat Sander het team van de NFO komt versterken en een zeer goede bijdrage gaat geven aan de belangenbehartiging van de fruitteeltsector, waarbij zijn ervaring op het snijvlak van politiek en bedrijfsleven de NFO goed van pas zal komen. We wensen Sander een voorspoedige start bij de NFO en zien uit naar de samenwerking met hem.

Foto: Bas Driessen

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2023 - 16:30