Gijsbert Hakkert (CAF) liet donderdag 15 juni tijdens een veldbijeenkomst in ’t Goy de spuitvloeistofverdeling in de boom zien. In de aankomende twee jaar wordt vanuit FRUITVOORUIT op verschillende manieren aandacht besteed aan de wijze waarop emissie-reducerende maatregelen gebruikt worden. Zowel de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het perceel als vanaf het erf krijgen aandacht. De NFO coördineert deze pilot Emissie die onderdeel is van het praktijkprogramma Weerbaarheid in de Praktijk. Centraal in deze pilot staat de spanning die er kan zijn tussen een effectieve gewasbescherming, economische mogelijkheden en het nemen van maatregelen en toepassen van technieken volgens de voorschriften. Middels de pilot Emissie gaan we hierover met betrokkenen in de sector en de overheid het gesprek aan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 juni 2023 - 16:53