Op vrijdag 16 juni vond in Utrecht de ontmoetingsdag Fruitteelt plaats. Met een mix aan deelnemers uit de fruitsector – telers, toeleveranciers en adviseurs – en medewerkers van de provincie, gemeenten en waterschappen, was er veel om uit te wisselen. “Het was een goede gelegenheid om het gat tussen de fruitteler en de overheid te dichten”, blikt Frank Engelbart van Fruitpact terug.
De bijeenkomst werd georganiseerd door LaMi, provincie Utrecht en de NFO. “Je merkt dat er vanuit de overheid behoefte is om de sector beter te leren kennen”, ervoer kringvoorzitter van Midden-Nederland Marc André de la Porte.
Met een bustour werden de bedrijven van Maarten van Dijk en Floris van de Grift bezocht. Onderweg en op de bedrijven was voldoende gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over onder andere de waterbehoefte, teeltondersteunende maatregelen, huisvesting, middelenpakket en flora- en faunaschade. “De belangrijkste boodschap is dat we vaker dergelijke bijeenkomsten moeten organiseren om dergelijke strategische thema’s met elkaar te bespreken”, aldus Engelbart.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 juni 2023 - 17:18