De NFO is ernstig bezorgd over de einddatum van 1 januari 2023 voor bijna alle driftarme spuitdoppen. In 2017 is besloten dat de registratie van de spuitdoppen 5 jaar is. Doppenfabrikanten die met beperkt onderzoek aantonen dat hun spuitdoppen onveranderd zijn blijven op de lijst. Begin vorig jaar zijn alle doppenfabrikanten daarop gewezen. Afgelopen najaar heeft de NFO met WUR de situatie in beeld gebracht en zijn de doppenfabrikanten in december opnieuw geattendeerd op de noodzaak voor onderzoek. Echter nu blijkt dat nog steeds geen onderzoek ingepland is. Zonder aanvullende gegevens vallen de driftarme spuitdoppen weg. Dit heeft ook gevolgen voor de spuittechnieken in de DRT-lijsten waarvoor driftarme spuitdoppen nodig zijn. De NFO neemt contact op met de doppenfabrikanten en pleit bij het ministerie voor een werkbare opgebruiktermijn voor spuitdoppen die per 1 januari 2023 vervallen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 maart 2022 - 12:51