Stroomstoten toedienen aan Aziatische hoornaars wanneer deze door een elektrische harp vliegen. Dat lijkt tot nu toe de meest kansrijke methode om de Aziatische hoornaar te weren, zo blijkt uit een studie van Lia Baeteman. De masterstudente Biologie aan de Universiteit Gent doet, samen met Honeybee Valley, onderzoek naar manieren om de invasieve exoot te weren.

Om bijenvolken te beschermen tegen de Aziatische hoornaar, die desastreus kan zijn voor een bijenpopulatie, heeft Baeteman een praktijkproef opgezet bij Honeybee Valley. Zij ging in september en oktober aan de slag met twee constructies. Dan zijn de hoornaarsnesten op maximale grootte.

Netconstructie

Eén beschermingsmethode bestond uit het plaatsen van een netconstructie rond de bijenkasten. De mazen van het net waren 13 bij 13 millimeter: groot genoeg voor bijen, maar te klein voor hoornaars om erdoorheen te vliegen, zo was de theorie.

In praktijk was echter sprake van een omgekeerd effect. De Aziatische hoornaar bleek wel degelijk door de fijne mazen te kunnen kruipen, terwijl de bijen moeite hadden om de netconstructie in en uit te vliegen. En toen de hoornaars eenmaal in de kast zaten, vormden de bijen vanzelfsprekend een makkelijke prooi.

Elektrische harp

De tweede constructie, de elektrische harp, liet betere resultaten zien. Het gaat hierbij om een kader waarin elektrische draden verticaal worden gespannen. Het kader wordt elektrisch aangedreven door een generator. De afstand tussen de draden is klein genoeg voor een bij om doorheen te vliegen. Een hoornaar die zich door de mazen wil wurmen, krijgt daarentegen een stroomstoot. Vervolgens valt hij bewusteloos in een bak water en verdrinkt. “Aangezien hoornaars rondom de kasten cirkelen, werden de harpen aan elke hoek van een palet met vier kasten geplaatst”, schrijft Baeteman. “De positionering van de harpen blijkt zeer cruciaal te zijn. Voordat ze geplaatst worden, is het belangrijk om de vliegroute van de bijen te kennen. Deze is sterk afhankelijk van de begroeiing rondom de kasten.”

In een periode van veertig dagen werden met de opstelling van Baeteman 385 hoornaars gevangen. Na enige tijd bleven de hoornaars weg van de kasten, waardoor de bijen in deze kolonie ongestoord aan het werk konden. De bijenactiviteit en de polleninkomst was beduidend hoger dan bij onbeschermde kasten.

Verder onderzoek

Baeteman wil nog andere aspecten gaan onderzoeken. Bijvoorbeeld hoeveel stress bijen ervaren door de continue aanwezigheid van Aziatische hoornaars. Hierbij wordt gekeken naar de expressie van diverse stressgerelateerde genen bij de winterbijen. Ook het vetlichaam van bijen in verschillende opstellingen wordt geanalyseerd, als maatstaf voor de vitaliteit van de winterbijen.

Meer informatie over de proef vindt u hier.

Bron: Vilt.be

Foto: honeybeevalley.eu

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 december 2023 - 16:40