De Provincie Zeeland gaat vanaf 2024 geen leges meer heffen bij het aanvragen van een tegemoetkoming voor faunaschade. Tot nu toe moest 300 euro worden betaald bij een aanvraag voor tegemoetkoming. Tijdens de behandeling van de begroting provincie Zeeland 2024 is een motie voor afschaffing van de leges ingediend én aangenomen. Dit om de leges geen belemmering te laten vormen voor agrariërs die een tegemoetkoming willen aanvragen. Als gevolg hiervan hebben Provinciale Staten besloten vanaf 2024 voor de aanvraag van tegemoetkoming faunaschade geen leges meer te heffen. NFO-kringvoorzitter Tom van der Meer: “We zijn hier blij mee. Het nieuwe college heeft geluisterd en beseft dat deze belemmering voor doorgegeven schade moest worden weggenomen.”

Met het afschaffen van de leges staat de Provincie Zeeland op één lijn met de Provincie Limburg, die ook geen leges vraagt voor deze aanvragen.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 december 2023 - 16:35