Het certificatieschema van On the way to Planetproof voor Plantaardige Producten is geactualiseerd. Onder andere de risicostoffenlijsten hebben een update gehad en er zijn nieuwe stikstofemissienormen vastgesteld voor substraatteelten. Daarnaast is de registratieplicht voor watergift versoepeld. Het nieuwe schema is vanaf 1 januari 2024 geldig.

Risicostoffen
Jaarlijks worden de risicostoffenlijsten gewijzigd op basis van wettelijke toelatingen en voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Er zijn dit jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd, maar dit leidt niet tot grote verschillen ten opzichte van vorig jaar. De wijzigingen in Lijst I en II (Bijlage 2c, pag. 87 van het Certificatieschema) en de Groene middelen, laag-risicostoffenlijst (Bijlage 2b, pag. 86 van het Certificatieschema) zijn geel gemarkeerd.

Stikfstofemissienormen
De aanpassing van de stikstofemissienormen is te vinden in bijlage 7 bij het Certificatieschema (pag. 99).

Registratie watergift
Om de administratieve lasten te beperken, is de registratie van de watergift per perceel komen te vervallen (6.7) en is de registratieperiode gewijzigd van wekelijks naar maandelijks. Dat geeft een onderneming meer vrijheid om het registratieproces in te richten. Het blijft vereist om de totale watergift voor het gecertificeerde gewas te registreren en dit moet geloofwaardig kunnen worden onderbouwd.

Het Certificatieschema is te downloaden via planetproof.eu (scroll naar onder naar het blauwe blok ‘Meer informatie’)

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2023 - 16:22