Sinds 1 januari 2019 heeft de overheid de duur van uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid verkort van maximaal drie naar maximaal twee jaar. Om dat op te vangen hebben werkgevers en vakbonden een collectieve en daarom verplichte verzekering afgesproken. Dat is de PAWW. Werknemers betalen hiervoor een premie.  Deze verzekering loopt binnenkort af. Alle werknemers in de open teelten en productiegerichte dierhouderij zal worden gevraagd of zij de verzekering met vijf jaar willen verlengen. Binnenkort wordt in samenwerking met de vakbonden een enquête uitgezet.

NFO vraagt u deze enquête onder de aandacht van de werknemers te brengen. Daarbij zal ook een korte toelichting zitten over de PAWW en de werking ervan. Op die manier kunnen werknemers geïnformeerd een weloverwogen een keuze maken.

Bron: LTO

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 april 2022 - 17:45