De landbouwcommissie van het Europees Parlement pleit ervoor om de van Boer-tot-Bord-strategie gefaseerd in te voeren. De landbouw moet meer tijd krijgen om doelen van 25% biologische landbouw te halen. Te snel omschakelen kan ervoor zorgen dat er een overproductie aan biologische producten komt, met voedselverspilling en ongewenste prijsdalingen voor telers tot gevolg. De productie moet met de markt meegroeien en niet te snel, stelt het Oostenrijke Europarlementslid Simone Schmiedtbauer. Als rapporteur heeft Schmiedtbauer de afgelopen maanden besprekingen gevoerd met alle politieke fracties in de landbouwcommissie, met als doel een gemeenschappelijk standpunt op te stellen.

“Het voorschrijven van een minimumareaal van 25% biologische landbouw in 2030 zal alleen maar leiden tot overschotten in de EU. Voor Oostenrijk is de 25%-grens geen probleem, maar gemiddeld in de EU moet het aandeel biologisch land ruwweg verdrievoudigen ten opzichte van de huidige 8% om het doel van de EU-commissie in de van Boer-tot-Bord-strategie te bereiken. Het Europees Parlement moet geen verplicht areaal van 25% vastleggen”, aldus Schmiedtbauer.

De Landbouwcommissie stemt eind maart over het verslag van Schmiedtbauer over het actieplan biologische landbouw. In mei komt het instemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 februari 2022 - 11:14