Gisteren heeft het Europees Parlement de verordening over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) verworpen. LTO en ook de NFO waren sinds publicatie van de concept-verordening al kritisch op het voorstel en met name op de voorgestelde aanpak. De zou telers regels en verplichtingen opleggen, maar bood hen geen perspectief of bruikbare alternatieven. LTO en de NFO vragen de Europese Commissie om de afwijzing van het voorstel aan te grijpen om de focus te verleggen naar de brede ondersteuning van boeren en tuinders in de transitie naar duurzamere teeltsystemen.  

LTO en de NFO onderschrijven Europese doelstellingen die de land- en tuinbouw verder willen verduurzamen, en meer in evenwicht met de omgeving willen brengen. “Maar in de transitie hier naartoe mogen het verdienvermogen en een passend pakket aan tools om te kunnen telen niet verder onder druk komen te staan. De focus van de Europese Commissie moet daarom verlegd worden van eenzijdige reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen, naar het breed ondersteunen van boeren en tuinders in de transitie”, zo schrijft LTO in een persbericht.

Die brede ondersteuning bestaat volgens LTO uit het versneld beschikbaar stellen van groene en duurzame alternatieven voor chemische gewasbescherming, het ontwikkelen en toepassen van IPM-tools en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Alleen dan kunnen boeren en tuinders daadwerkelijk de transitie maken naar weerbare en duurzame teeltsystemen. LTO geeft hier in het Praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ met haar leden en de verschillende sectoren al invulling aan. Ook de NFO is bij dit programma betrokken.

Ook de toelating van moderne veredelingstechnieken kan hierbij ondersteunen, geeft LTO aan. Robuustere gewassen hebben minder bijsturing nodig en zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden. Ze leveren daardoor een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de land- en tuinbouw, maar ook aan de voedselzekerheid. LTO en de NFO willen dat de Europese Commissie versneld hierop inzet, zodat het op korte termijn kan bijdragen aan de ambities van LTO en de NFO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 23 november 2023 - 16:40