Op woensdag 29 november vindt weer een webinar plaats in de reeks ‘Landbouw met minder chemie, hoe dan?’. Thema van dit webinar is ‘Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) als ‘werknemer’ binnen reguliere teelten’. Tijdens het webinar gaan de sprekers dieper in op de rol van de natuur als waardevolle ‘medewerker’. Twee top-experts delen hun kennis en twee ervaren telers hun praktijkervaringen. Het webinar wordt geleid door Eric Kiers, werkzaam voor Croplife.

We bespreken de haalbaarheid van FAB-maatregelen die de bestrijding ondersteunen. We verbinden voorbeelden uit de praktijk aan een integrale aanpak. Hoe zit het met gerichte plaagbestrijding? Kun je via de samenstelling van bloemen en kruiden specifieke insecten aantrekken of afstoten om met extra ‘medewerkers’ plagen te bestrijden? We gaan in op de maatschappelijke kosten en baten van FAB, maar bespreken ook de bodemweerbaarheid. Het wordt een interessant webinar om het belang en perspectief van FAB te doorgronden. Bovendien krijg je als teler praktische handvatten om zelf met FAB aan de slag te gaan.

Tijdens dit webinar delen de volgende experts hun kennis:

  • Felix Wackers, director R&D van Biobest NV
  • Paul van Rijn, senior researcher van de Universiteit van Amsterdam
  • Mellany Klompe, akkerbouwer in Hoeksche Waard
  • Pieter Maris, akkerbouwer in Dinteloord
  • Eric Kiers, directeur verduurzaming van Croplife zal het Webinar leiden.

Wanneer: 29 november 2023 van 19.30 tot 20.30 uur

Aanmelden:
Meld je aan via deze link. Deelname is gratis. Voor de start van het webinar ontvang je een link per e-mail waarmee je deel kunt nemen. Na afloop van het Webinar ontvang je een terugkijk-link.

Dit webinar is onderdeel van een reeks van 7 webinar. Klik hier voor informatie over de hele reeks van webinars.

Over het praktijkprogramma
Het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en LTO Nederland en de sectoren. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen stappen naar weerbare teeltsystemen. In 13 pilots en expertteams wordt gewerkt aan het vullen van de gereedschapskist van telers met nieuw instrumentarium om hun gewassen op duurzame wijze gezond te houden en om plant- en teeltsystemen weerbaarder te maken. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2023 - 16:35