De Europese Commissie heeft voorgesteld een aantal bepalingen binnen het GLB te herzien. Landbouwers moeten meer vrijheid krijgen om te kiezen aan welke maatregelen te kunnen voldoen. Ook de controlelast voor landbouwers moet verminderen. En nationale overheden moeten meer vrijheid krijgen om bepaalde normen aan te passen.
Het voorstel is een rechtstreeks antwoord op honderden verzoeken van landbouworganisaties en lidstaten in de afgelopen weken om de administratieve lasten voor agrariërs terug te brengen.

In het voorstel gaat het onder andere om de verplichting om 4% van het areaal niet-productief te houden. Landbouwers moeten hier op vrijwillige basis voor kunnen kiezen. Verder krijgen lidstaten meer mogelijkheden om regels aan te passen op basis van extreme weersomstandigheden. Zo kan de onder andere verplichte vruchtwisseling en verplichte bodembedekking in gevoelige perioden door lidstaten worden aangepast afhankelijk van droogte of overmatige neerslag.

Tot slot wil de Europese Commissie alle landbouwbedrijven kleiner dan 10 ha vrijstellen van controles en sancties in verband met de naleving van de conditionaliteitseisen binnen het GLB.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 maart 2024 - 16:40