De NFO probeert de gevolgen zo veel mogelijk te beperken samen met onze partners. Onze sector maakt onderdeel van de voedselketen. De afzet loopt bij de meeste deelsectoren nog goed door als is bij kleinfruit wel sprake van lagere prijzen door het verlies van de horeca markt. Naast behoud van afzet gaat de grootste zorg uit naar de beschikbaarheid van arbeidskrachten.
In  Nederland wordt gewerkt aan noodfondsregelingen en ook wordt een beroep gedaan op de EU. De NFO is daarbij betrokken. Het is nog onduidelijk of deze er komen en hoe die eruit gaan zien

Formulier
Als u al schade heeft of die verwacht is het van belang dat alle schade die sinds week 11 is ontstaan, nauwgezet en bewijsbaar wordt vastgelegd door ondernemers.  Voor meer informatie zie het formulier en de handleiding. Het formulier is voor alle sectoren geschikt gemaakt en tot stand gekomen samen met de opgerichte Regiegroep Tuinbouw Corona crisis (zie onderaan deelnemende organisaties) Er is dus 1 uniform formulier in omloop. Het is van belang dat getroffen ondernemers, naast een zorgvuldige vastlegging van getallen, ook bewijsmateriaal verzamelen en bewaren, denk bijvoorbeeld aan afleverbonnen, foto/video materiaal etc.  Het formulier is GEEN declaratieformulier, maar heeft als doel zelf alle relevante informatie met betrekking tot schade vast te leggen. Of er een schaderegeling of Noodfonds komt is onzeker en hangt echt af van heel veel factoren.
In de komende dagen wordt er nagedacht of er een centrale helpdesk in Nederland kan worden opgezet voor ondernemersvragen over dit registratieformulier. Tot die tijd kunnen jullie voor vragen bij NFO terecht info@nfofruit.nl. Het formulier kan ook gebruikt worden om de ontwikkeling van de schade op sectorniveau te monitoren. Sommige organisaties roepen op om de schade wekelijks terug te koppelen. De NFO wil hierover nog nadere afstemming binnen de sector hoe we dat precies gaan organiseren.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 maart 2020 - 15:03