In januari hebben drie nieuwe producentenorganisaties een erkenning gekregen. Daarmee voldoen ze aan de voorwaarden om subsidie aan te vragen uit de Sectorale Interventie Groeten en Fruit, de opvolger van de GMO-regeling. Dat heeft RVO bekendgemaakt. Twee van de drie organisaties zijn actief in fruit, namelijk Koninklijke Fruitmasters en Veiling Zaltbommel.

In totaal zijn er nu twaalf erkende producentenorganisaties in Nederland. Daarvan zijn naast voorgenoemde organisaties ook Oxin Growers en Nautilus Organic actief op het gebied van fruit.

Naast deze erkenning moet de organisatie ook een operationeel programma maken om in aanmerking te komen voor subsidie. In dit programma staat hoe de organisatie de fruitproductie van de leden gaat verduurzamen. Producentenorganisaties kunnen maximaal 4,1% van hun productomzet aan subsidie aanvragen. Organisaties die extra kosten maken voor onderzoek, verbetering van het milieu of klimaat, bevordering van de afzet, verhoging van de consumptie of door een crisis kunnen 0,5% extra subsidie krijgen.

Met de subsidie kan maximaal 50% van de kosten worden afgedekt. De andere 50% wordt betaald met bijdragen van de leden. In sommige situaties kunnen hogere subsidiepercentages worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld voor het eerste operationele programma na een fusie of activiteiten op het gebied van onderzoek, milieu en klimaat.

Activiteiten waarop subsidie kan worden aangevraagd zijn:

  • Investeren in kwaliteitszorgsystemen, zoals innovatief sorteren door camera’s.
  • Klimaatadaptatie, zoals LED-belichting.
  • Advies of een opleiding geven. Bijvoorbeeld over kwaliteit, milieubescherming en fytosanitair bewustzijn.
  • De kwaliteit van de producten in de keten verbeteren door duurzamer ondernemen en logistiek.
  • Nieuwe tracering- en certificeringssystemen van bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Skal.
  • Afsluiten van een oogst- en productieverzekering. Zo krijgt u een vergoeding als de productie afneemt door een natuurramp, weersomstandigheden, dier- of plantenziekten of plagen.
  • Inzetten van biologische productie.
Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 februari 2023 - 16:35