De provincie Utrecht heeft een ontheffing verleend voor de schadebestrijding van spreeuwen in percelen hoogstamkersen. De ontheffing geldt specifiek voor twee bedrijven, namelijk Oosterom Kersen in Harmelen en Vernooij Kersen in Cothen, en dan alleen voor de percelen met hoogstamkersen waarvan een taxatierapport beschikbaar is De ontheffing werd mede verleend dankzij inzet van de NFO, FBE Utrecht en LTO.

Theo Vernooij van Vernooij Kersen is blij met de verleende ontheffing, die is afgegeven tot 2025. “Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat deze zou worden verleend”, geeft de teler aan, die 4,5 hectare hoogstamkersen heeft. “Zeker omdat het effectief verjagen met ondersteuning van het geweer steeds meer onder druk staat.”

Tot twee jaar geleden gold in de gehele provincie Utrecht een ontheffing voor schadebestrijding van spreeuwen in kersen. Toen deze werd ingetrokken, merkte Vernooij meteen de effecten. “Als je niet af en toe kunt schieten, worden de spreeuwen steeds lastiger. Schieten is gewoonweg een hele effectieve remedie tegen spreeuwen.”

Ries Oosterom beaamt dat. “Zonder schieten loopt het helemaal uit de hand. Theo en ik hebben afgelopen jaar een officiële taxatie laten uitvoeren; dit vormde een behoorlijke kostenpost. Daaruit bleek dat de spreeuwenschade uitkwam op 25.000 tot 30.000 euro per hectare. Het ging dus echt om serieuze bedragen.”

Met die gegevens op zak dienden de telers een aanvraag voor ontheffing in bij de provincie. Met succes dus. “Ik denk dat ook het werkbezoek dat de provincie afgelopen zomer bracht aan ons bedrijf hiertoe heeft bijgedragen. Men kon toen met eigen ogen zien hoe groot de problemen waren”, zegt Oosterom. “Theo en ik zijn beide jachthouders op onze eigen percelen en mogen nu op jaarbasis samen bijna 1200 spreeuwen afschieten, tussen 1 juni en 31 augustus. Dit wordt gemonitord door de WBE, die er ook voor zorgt dat de ontheffing op onze naam komt te staan.”

Oosterom, die 2 hectare hoogstamkersen heeft, benadrukt dat de ontheffing van groot belang is, aangezien deze bijdraagt aan het behoud van de hoogstamboomgaarden in de provincie. “Anders is het gewoon geen doen meer.”

Hij hoopt dat het verlenen van de ontheffing ook andere kersentelers zal motiveren om een schadetaxatie te laten uitvoeren. “Voor ons was het een gokje, dat positief heeft uitgepakt. Utrechtse telers die hierna een aanvraag doen, weten vrij zeker dat ze een ontheffing zullen krijgen.”

Foto’s: Spreeuwenschade bij Oosterom Kersen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 februari 2023 - 16:40