De Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) zal in 2024 klaar zijn voor gebruik. Vier land- en tuinbouworganisaties werken momenteel samen met IDH Trade en Natuur & Milieu aan de afronding hiervan. De NFO wil dat de sector op doelen, dus op milieu-impact, wordt afgerekend op de inzet van gewasbescherming. Hiertoe is een objectief meetinstrument nodig, zoals de Milieu Indicator Gewasbescherming.

Met de MIG kunnen boeren en tuinders, samen met hun adviseurs en ketenpartijen, de milieubelasting van de door hen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen eenvoudig in beeld brengen en vervolgens verlagen. LTO Nederland, Branche-Organisatie Akkerbouw, GroentenFruit Huis, IDH Trade, Royal FloraHolland en Natuur & Milieu vinden dat de MIG hiervoor de beste methode is. De organisaties willen aan de hand van de MIG de samenleving en marktpartijen een goed en wetenschappelijk onderbouwd beeld geven van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen op de bodem, het waterleven en populaties insecten en vogels.

Door het gebruik van de MIG wordt de verduurzaming van teelten zowel binnen als buiten Nederland gestimuleerd. Belangrijk onderdeel van het gebruik van de MIG is de koppeling met bestaande certificeringsschema’s, zoals GlobalGap, MPS en On the way to PlanetProof, en met dataregistratiesystemen. Ook wordt beoordeeld hoe de MIG gekoppeld kan worden aan of geïntegreerd kan worden in andere initiatieven, zoals de in ontwikkeling zijnde footprint methodieken, zogeheten Product Environmnetal Footprint Category Rules voor respectievelijk de sierteelt- en groenten- en fruitsector de FloriPEF-CR enPEF-CR Groenten&Fruit.

MIG belangrijk voor nu en de toekomst

De MIG als methodiek is ontwikkeld in opdracht van een breed consortium van partijen uit de land- en tuinbouw, waaronder de NFO, en het ministerie van LNV en mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnenkort publiceert Wageningen UR het eindrapport van de PPS MIG. Dit rapport is de basis voor de lopende afronding van de MIG. Het is belangrijk dat de MIG onafhankelijk blijft, te allen tijde actueel is en beschikt over een volledige stoffendatabase.

Webinar over MIG

Op dinsdag 7 maart om 15 uur vindt een webinar over de MIG,  waarin de afronding en implementatie van de MIG aan de orde komt – en hoe u eraan kunt bijdragen. Er is ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Aanmelden voor het webinar op 7 maart kan via deze link.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 februari 2023 - 16:30