Fruitpact lanceert de komende maanden 9 filmpjes, onder andere via de NFO-nieuwsbrieven over de resultaten van in totaal 13 fruitprojecten die gerealiseerd zijn in de afgelopen 4 jaar. De projecten, Powered by Fruitpact, hebben onder meer betrekking op plagen en ziekten, teeltinnovatie, en het verduurzamen van gewasbescherming.
Marc André de la Porte , voorzitter van Fruitpact en tevens NFO kring Midden-Nederland: “Fruitpact, een regionaal samenwerkingsverband in de regio Rivierenland, versterkt de  samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderzoek & onderwijs, wat resulteert in aansprekende innovatieve projecten die bijdragen aan de versterking van het fruitcluster. De projecten zijn ook nodig om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld GPS-wortelsnijden of teeltondersteunende voorzieningen zo goed mogelijk in de praktijk gebracht kunnen worden. Wij brengen daartoe partijen samen en zorgen daarbij voor een financiële bijdrage.’
Daarnaast gaat het om projecten op het gebied van het bestrijden van suzukifruitvlieg, watergift van peren in een veranderend klimaat, geïntegreerde gewasbescherming of het stimuleren van wilde bijen in de boomgaard. De projecten dragen eveneens bij aan onze ‘license to operate’. Ze laten zien waar we aan gewerkt hebben en nog aan werken, zoals verduurzaming, wat tot meer begrip en een groter draagvlak zorgt bij bestuurders en omgeving. Vanuit de telers is er steeds meer interesse in deelname aan de projecten én in kennis nemen van de resultaten ervan.’

Provincie Gelderland en fruitteelt
“De regio Rivierenland onderscheidt zich met deze projecten doordat in onze regio innovaties direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Maar ook de publieke en private samenwerking is een groot voordeel, evenals het goede contact tussen bestuurders en fruittelers. De filmpjes dragen bij aan de bekendheid van deze innovaties.

Er is geen enkele Nederlandse provincie die zo veel investeert in fruitteelt. Vanuit verschillende partijen worden veel kennis, tijd en financiële middelen ingezet om de fruitteelt te verbeteren. Fruitpact is medefinancier bij de uitvoering van de projecten en draagt zo bij aan een dynamische fruitteelt, waarbij ondernemers geholpen worden bij het bestaansrecht in de regio Rivierenland.

Verspreiding
‘Fruitpact gaat samen met NFO de filmpjes verspreiden, maar ook dragende partijen zoals FruitMasters, de Rabobank, Wageningen University & Research en Vogelaar Vredehof gaan de filmpjes op social media delen. We hopen vooral dat ze vaak bekeken en gedeeld worden. Niet alleen door fruittelers en stakeholders in en buiten de regio, maar ook door bestuurders van gemeenten, provincie(s) en het ministerie van LNV, etc.”

Fruitpact 5 jaar erbij
Fruitpact is in 2020 weer een nieuwe periode ingegaan, nu van vijf jaar. ‘Ook in deze periode hopen we zo’n tien tot vijftien projecten te kunnen realiseren op het gebied van verduurzaming en innovatie.  De fruitteelt verandert, door meer gebruik te maken van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. Maar ook het landschap verandert als je gebruik maakt van teeltondersteunende voorzieningen, die ook leiden tot verduurzaming. Daar hebben we maatschappelijke acceptatie voor nodig. Daarom blijft het belangrijk dat we laten weten waar we aan werken. Voor de komende periode is er bijvoorbeeld behoefte aan nog meer kennis over watergift-optimalisatie voor verschillende fruitsoorten, zodat we zo precies mogelijk zoet water kunnen toedienen. Maar is er ook behoefte aan kennisvermeerdering over een weerbare bodem en duurzame gewasbeschermingsstrategieën. We hopen dat fruittelers uit het rivierengebied met goede ideeën over verduurzaming en innovatie vooral contact op zullen nemen met Fruitpact.’

Fruitteler in het rivierengebied en een goed projectidee? Bel dan met programmamanager Fruitpact Frank Engelbart: 06 51590965

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 mei 2020 - 18:00