Deze week wordt in Europa gesproken over mancozeb. Op de agenda van de SCoPAFF vergadering van vandaag en morgen staat het conceptvoorstel van de Europese Commissie over het niet verlengen van de goedkeuring van de werkzame stof mancozeb op de agenda ter discussie. Na deze discussie volgt een definitief voorstel, waarover de lidstaten stemmen. Minister Schouten heeft op voorhand laten weten het voorstel van de Europese Commissie te volgen, mits het Ctgb advies dit ook ondersteunt, zonder de noodzaak voor de bestrijding van schimmels mee te laten wegen. De toelatingshouders geven aan dat het nog te vroeg is om te concluderen dat er een verbod komt op mancozeb. De NFO vindt dat besluitvorming over gewasbeschermingsmiddelen niet anders kan en mag dan op basis van de wetenschappelijke risicobeoordeling van het Ctbg en EFSA. Noodzakelijk is dat er veel meer oog komt voor de noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen om voldoende kwaliteit goed voedsel te kunnen produceren.

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 mei 2020 - 18:01