De provincie Gelderland stelt POP3-subsidie beschikbaar om bestaande samenwerkingsverbanden in de korte keten te professionaliseren. Samenwerkingsverbanden van een producent, gemeente en afnemer kunnen tussen 1 april en 20 mei 2021 subsidie aanvragen. Met de subsidie kan een projectplan worden opgesteld voor professionalisering van de bestaande keten, maar ook voor de ontwikkelingen van nieuwe initiatieven, zoals plannen voor gezamenlijke bewerking van producten, het ontwikkelen van een aantrekkelijk merk, het bereiken van veel nieuwe afnemers of aanzienlijke verbetering in de bedrijfsvoering.

In totaal is een bedrag van € 980.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is minimaal € 35.000. De maximale hoogte van de subsidie hangt af van het aantal gemeenten binnen het samenwerkingsverband. Voor het gezamenlijk formuleren van een projectplan kunt u maximaal € 100.000 subsidie krijgen als er vier of meer gemeenten meedoen. Voor het uitvoeren van een innovatieproject is dit maximaal € 140.000.

Klik hier voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 maart 2021 - 16:39