De gemeenteraad van Borsele heeft een motie aangenomen die pleit voor een gelijk speelveld voor appeltelers in Europa. Alle raadsfracties steunden de motie die was ingediend door SGP/ChristenUnie. Daarmee spreken ze uit dat er een eerlijk handelingsperspectief moet komen voor fruittelers, waarbij ze hun teelt op dezelfde manier mogen beschermen als in buurlanden binnen Europa. Ook moet de sector voldoende tijd krijgen voor het onderzoeken van reële alternatieven.
Aanleiding voor de motie zijn de problemen met appelbloesemkever en het niet toelaten van Raptol. De partijen vinden dat er met twee maten gemeten wordt door de toelatingshouder, omdat Raptol wel is toegestaan in de sierteelt en voor particulier gebruik. Het niet afgeven van een vrijstelling voor Raptol lijkt te berusten op willekeur, omdat het toetsingskader gelijk is gebleven aan dat van vorig jaar toen wel een vrijstelling werd verleend. Dat maakt het kader waarbinnen fruittelers kunnen ondernemen er onduidelijk en verwarrend.
De Borselse gemeenteraad roept het college op om deze motie onder de aandacht te brengen van het Ministerie van LNV, het Kabinet, de leden van de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zeeland, het Ctgb en NVWA.

Eerder al stemde de gemeenteraad van Reimerswaal voor eenzelfde motie.

Klik hier om de motie te lezen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 januari 2024 - 16:41