Biologische telerscoöperatie Nautilus Organic gaat ophouden te bestaan. De leden van de coöperatie voor verkoop van biologische glas- en vollegrondsgroente en hard- en zachtfruit zien te weinig mogelijkheden voor een zelfstandige voortzetting van de organisatie en hebben zich allemaal uitgeschreven. Dat betekent dat de coöperatie overgaat tot ontbinding. Bij Nautilus Organic waren zeven biologische hardfruittelers en twee kleinfruittelers aangesloten.

Dit besluit tot opheffing volgt na turbulente jaren. “Schaalvergroting en specialisatie gaat verder, ook bij telersverenigingen. We raakten grote glas- en vollegrondstelers kwijt aan andere grote coöperaties. Een her-organisatie was noodzakelijk, maar het lukte ons niet de coöperatie met al haar verschillende producten op de been te houden. We hebben ook niet of onvoldoende de keuze gemaakt in het verleden om verder te specialiseren. Nu nog een aantal leden heeft aangegeven te willen vertrekken wordt Nautilus te klein. De leden hebben aangegeven er samen een punt achter te zetten en alles netjes af te ronden. Vanaf 1 januari zullen de leden dan zelfstandig of als lid bij een andere coöperatie verder gaan”, zo licht de voorzitter Harald Oltheten toe.

Nautilus Organic blijft acteren totdat alle zaken zijn afgerond. Nautilus-directeur Jan de Boer: “Nautilus faciliteert de leden om zo goed mogelijk verder te kunnen. Daarin denken we uiteraard ook met onze klanten mee. Het belangrijkste is dat onze leden blijven produceren, er verandert op dit vlak dan ook niets. De leden blijven bijdragen aan de noodzakelijke groei van ons prachtige bio- en Demeter-product.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 oktober 2023 - 16:54