Goed en voldoende water is van cruciaal belang voor de fruiteelt. Dat bleek ook dit jaar weer: hardfruittelers die konden beregenen, halen doorgaans betere kwaliteit en opbrengsten dan ondernemers zonder watervoorziening. Waterschappen spelen een belangrijke rol in een goede watervoorziening. Op 15 maart 2023 wordt er weer gestemd voor de waterschapsbesturen in ons land.

Ieder waterschap heeft meerdere zetels gereserveerd voor landbouw en natuur. De regionale LTO-organisaties zijn aangewezen om de benoeming voor de landbouwzetels te regelen. Heeft u hart voor onze sector en denkt u graag mee over het beheer van water? Stel u dan kandidaat als waterschapsbestuurder!

De NFO vindt het zeer belangrijk dat goede bestuurders de belangen van de agrarische sectoren vertegenwoordigen. De NFO vraagt u daarom serieus na te denken over eventuele kandidaten en/of uw eigen kandidaatstelling. Voor vragen en/of suggesties kunt u ook contact opnemen met de NFO.

Meer informatie vindt u in de speciale vacature.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 september 2022 - 16:10