Nederlandse jagers besteden samen jaarlijks 730.000 uur aan bijkomende administratieve lasten; dat zijn omgerekend 400 voltijdsbanen. In het rapport ‘Regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer’ pleit de Nederlandse Jagersvereniging voor minder regeldruk bij het uitvoeren van schadebestrijding en populatiebeheer. Het rapport is op 15 augustus overhandigd aan staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken. Het is een reactie op de oproep van Knops, vorig jaar, aan alle vrijwilligersorganisaties om door te geven welke regels hen hinderen.

Jagers, maar ook grondgebruikers (waaronder agrariërs) onderschrijven dat goede regels nodig zijn, maar benadrukken dat de regeldruk de laatste jaren is toegenomen. Deze regeldruk wordt veroorzaakt door de complexiteit van de regels, het bijhouden van registraties en aanvragen van verschillende ontheffingen. Bovendien zijn de regels per provincie verschillend. De ervaren regeldruk is vooral hoog vanwege de zware sancties die kunnen worden opgelegd. Zo leidt het maken van administratieve fouten direct tot het intrekken van de jachtakte voor jagers of het niet krijgen van schadevergoeding door grondgebruikers.
De jagersvereniging pleit voor eenduidigere regelgeving door het ontwikkelen van landelijke beheerplannen per diersoort, eenvoudigere registraties en minder complexe afhandeling van faunschade en meldingen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 augustus 2019 - 17:50