De hardfruitoogst is nu afgerond en daarbij ook de 24/7 corona bereikbaarheidsdienst waar de NFO-leden gebruik van konden maken sinds eind augustus. De NFO kijkt tevreden terug op de service, de leden wisten de weg goed te vinden. De NFO heeft enkele meldingen gehad over besmetting op bedrijf. Die bleven gelukkig tot een enkel geval beperkt. ‘Ik denk dat het betrekkelijk lage aantal meldingen te maken heeft met de wijze waarop de leden de Corona maatregelen hebben opgevolgd. Dat is een compliment waard.’ Aldus Rene Simons, voorzitter van de klankbordgroep arbeid van de NFO. Uiteraard is corona niet geweken en reizen veel arbeidsmigranten nu heen en weer voor snoei- en sorteerwerkzaamheden. De NFO adviseert om het Corona Protocol en de adviezen op de NFO-website te blijven volgen en op te volgen. Ook nu de tweede golf over de piek heen lijkt.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 november 2020 - 15:27