NFO, LTO, Branche Organisatie Akkerbouw, Glastuinbouw Nederland en Wageningen Research werken sinds deze zomer samen in een project waarin kennis uit onderzoek rond plantgezondheid vertaald wordt naar de praktijk (zie ook een eerder artikel in deze nieuwsbrief).
Een van de thema’s in dit project is geïntegreerde gewasbescherming. Voor fruit wordt onder meer gekeken naar de geïntegreerde aanpak van kevers (perenknopkever en appelbloesemkever) en de suzuki fruitvlieg. Het piramide-model (zie onderaan dit bericht) is hierin een belangrijk uitgangspunt

Kevers
Rond kevers trokken de experts de conclusie dat een volledig geïntegreerde aanpak nu niet mogelijk is. Er zijn weinig resultaten uit recent onderzoek beschikbaar. De volgende stap is de bekende informatie over de levenscyclus te bundelen en beschikbaar maken voor de praktijk. Dit geeft fruittelers betere handvatten voor het kiezen van het juiste bestrijdingsmoment.

Suzuki-fruitvlieg
Over de suzuki fruitvlieg is veel bekend. De experts concluderen dat alternatieven voor chemisch ingrijpen (zoals netten en hygiëne maatregelen) losstaand niet afdoende zijn. Door maatregelen in de verschillende lagen van de piramide te combineren kunnen telers wel ver komen. Echter, in de praktijk is nog wel iets te verbeteren. In bijna alle teelten moet volgens de experts meer aandacht komen voor het beter en tijdig monitoren van aantasting.
Ook zien experts dat met name in de bramen- en frambozenteelt nog geaarzeld wordt om gebruik te maken van netten, vanwege het klimaat onder de netten en vanwege de investering die het vraagt. In de blauwe bessenteelt is de vraag of netten aan de rand van percelen zin hebben.
Zowel de kennis rond het monitoren als de kennis rond het gebruik van netten is dus iets waaraan de NFO en WUR aandacht willen gaan besteden.

Piramide-model
Als leidraad voor het overzichtelijk bundelen van kennis wordt een piramide over geïntegreerde bestrijding gebruikt. De insteek is een bouwsysteem waarbij de maatregelen aan de top zo min mogelijk worden gebruikt. Per laag is per plaag onderzoek in kaart gebracht welke mogelijkheden voor gewasbescherming bekend zijn.  Vervolgens is met experts (onderzoekers, teeltadviseurs en gewasbeschermingsspecialisten) besproken wat er wel en nog niet toegepast wordt in de praktijk.
Als kennis er wel is maar niet wordt toegepast dan wordt deze kennis in de komende periode via dit project naar de praktijk gebracht.

 

Dit project valt onder het  programma Kennis op Maat van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Het wordt mede gefinancierd door het ministerie van LNV. De activiteiten binnen dit project dragen naast de vlag van de NFO ook de vlag van FRUITVOORUIT.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020 - 16:44