De arbeidsmarkt is enorm krap en het is voor agrarische ondernemers een uitdaging om voldoende personeel te vinden voor seizoensmatige werkzaamheden. Op de korte termijn kunnen arbeidskrachten van buiten de EU de druk verlichten. Het kabinet wil hier echter niet aan en verwijst naar het grote aantal mensen dat nog niet aan het werk is. LTO Nederland heeft de Tweede Kamer daarom – mede namens de NFO, Glastuinbouw Nederland en KAVB – gevraagd om de aangedragen oplossingen op te pakken.

Ondanks de inzet voor goede arbeidsomstandigheden, huisvesting en een cao-conform loon, is er onvoldoende aanbod om de vraag in de agrarische sector naar gekwalificeerd personeel op te vangen. In aanloop naar het debat dat vandaag plaatsvindt in de Tweede Kamer, over de krapte op de arbeidsmarkt, is er input gestuurd naar de fracties met concrete suggesties voor de korte en langere termijn, zo meldt LTO op haar website. Ook de NFO leverde input hiervoor aan.

Vluchtelingen
Door de oorlog in Oekraïne vangt Nederland veel vluchtelingen op. Zij mogen hier meteen aan het werk, wat de arbeidsmarktkrapte in de land- en tuinbouw in belangrijke mate verlicht. Tegelijkertijd is er een enorme instroom van vluchtelingen uit andere delen van de wereld. LTO vraagt de landelijk politiek daarom, mede namens de NFO, om ook te kijken naar mogelijkheden om andere groepen vluchtelingen (tijdelijk) toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de Europese Commissie voorgesteld om werknemers van buiten de EU toe te laten op de arbeidsmarkt. LTO Nederland en ook de NFO is ervan overtuigd dat werknemers van buiten de EU-grenzen nodig zijn. Niet op dusdanige een schaal zoals onlangs door de Europese Commissie werd voorgesteld, maar gecontroleerd en beperkt. Daarbij wordt gedacht aan het aanbieden van een compleet pakket met daarin goede arbeidsomstandigheden, huisvesting en ontwikkeling van de werknemer g

Dit bericht is geplaatst op donderdag 29 september 2022 - 16:26