Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vernieuwd per 2021. Vanaf dat moment wordt telers gevraagd extra maatregelen te nemen die verbeteringen opleveren op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. In ruil daarvoor biedt het GLB een toeslag per hectare. Over het soort maatregelen en de zwaarte ervan mogen boeren en tuinders meepraten via de LTO-pilot Sectorale Bouwstenen. Het doel is een duurzaam, doelmatig en boerderijproof GLB.

Meepraten gebeurt onder andere via een enquête. In deze enquête wordt het ambitieniveau onder boeren en tuinders gemeten om aan de slag te gaan met bepaalde maatregelen en kunt u aangeven of de maatregelen verplicht of vrijwillig zouden moeten zijn in het nieuwe GLB.

Waarom zou je als boer en tuinder meedoen aan de enquête?
Simpel antwoord: omdat het kan. De sector krijgt een unieke kans om invloed uit te oefenen op beleid en mee te werken aan een boerderijproof GLB.
Het GLB lijkt misschien nog ver weg. Maar aan de plannen voor het nieuwe GLB wordt op dit moment geschreven. Als de sector geen input levert, beslissen andere partijen over de maatregelen op uw bedrijf en de vergoedingen die daar tegenover staan. Zorg ervoor dat uw stem gehoord wordt door deze enquête in te vullen. Dit kan tot 11 november.

Verdiepingsbijeenkomsten
In de winterperiode worden er verschillende verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd door heel Nederland. Voor de fruitsector wordt dit waarschijnlijk gekoppeld aan de Fruitteelt Vakbeurs die in januari plaatsvindt in Houten.
Wilt u uw stem laten gelden, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via www.glbuitdepraktijk.nl. Voor meer informatie over de GLB-pilot en de enquête kunt u een mail sturen naar info@glbuitdepraktijk.nl. U ontvangt vervolgens een reactie van de contactpersoon uit uw regio.

Bekijk ook de video van fruitteler Lena Zevenbergen: “Zorg dat de praktijkkennis die we hebben in de boomgaard achter het bureau komen”.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2019 - 19:13