“Door de steeds strengere toelatingseisen voor gewasbeschermingsmiddelen vallen er voortdurend middelen weg.” Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis maakt zich zorgen over de steeds verdere verschraling van het middelenpakket. “Een aanzienlijk aantal actieve stoffen doorstaat de Europese herbeoordeling niet. Ook door politieke bemoeienis verdwijnen er middelen van de markt. Door dit alles ontstaan er gaten in het effectief middelenpakket en worden telers geconfronteerd met een ontoereikend gevulde gereedschapskist voor het gezond houden van hun gewassen.”
Een hoopvol gegeven lijkt het toenemend aantal toegelaten groene en laag-risico middelen. “Maar deze middelen vullen niet geheel de ontstane gaten in het middelenpakket van de telers. Per saldo blijft het effectief middelenpakket verschralen. Bovendien is de kostprijs van groene middelen hoger, moeten ze vaker worden toegepast en stijgen daarmee de kosten voor de telers. Ook zullen we zien dat de hoeveelheid actieve stof weer gaat stijgen”, aldus Nijenhuis.

Bron: Nefyto Bulletin

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 oktober 2019 - 19:11