Onlangs heeft Emile Roemer, voorzitter van het ‘aanjaagteam arbeidsmigranten’ een aantal uitspraken gedaan over de omgang van werkgevers in de agrarische sectoren met hun internationale werknemers. Hij gaf daarin aan erg verontrust te zijn.
De NFO ziet voor de fruitteelt een heel ander beeld. In onze sector zijn er over het algemeen goede relaties tussen werkgever en werknemers. We kennen in onze sector een cao waarin de arbeidsvoorwaarden duidelijk en goed zijn geregeld. De huisvesting is AKF-gecertificeerd of voldoet tenminste aan de daar gestelde normen. Ook zien we dat heel veel werknemers het volgende seizoen weer terugkomen. Dat is wel een blijk van waardering van onze werknemers.

Vanuit het aanjaagteam zijn er vorig jaar een aantal NFO-leden bezocht. De delegatie vanuit het aanjaagteam gaf bij de NFO aan erg tevreden te zijn met het beeld dat zij van de huisvesting op de bedrijven kregen.

Een deel van de adviezen van de het aanjaagteam ging over de huisvesting van internationale werknemers. De NFO merkt dat vooral lagere overheden deze adviezen overnemen. De NFO investeert in de relaties met die overheden en merkt dat het vaak lukt om goede afspraken te maken over huisvesting. Dit naar tevredenheid van de sector en de werknemers. Het is ook als individuele teler van belang om in die relaties en in de relaties met de omgeving te investeren.

De NFO houdt de discussie over internationale werknemers goed in de gaten en probeert deze zoveel als mogelijk in goede banen te leiden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 juni 2021 - 16:57