De bruingemarmerde schildwants voelt zich goed thuis in Zuidelijk Nederland. Dit voorjaar werden grote aantallen overwinterde wantsen gevangen in tuinen in Limburg. Begin juni werden voor het eerst ook wantsen in een boomgaard gesignaleerd.
Sinds 2020 wordt er door WUR Randwijk onderzoek gedaan aan de invasieve bruingemarmerde schildwants Halyomorpha halys. In het najaar van 2020 werden burgers via de media opgeroepen om meldingen van de nieuwe wants door te geven. Op deze manier werd de verspreiding binnen Nederland in beeld gebracht. Vooral uit Zuid-Nederland kwamen veel meldingen. In een aantal Limburgse achtertuinen werden opvallend veel wantsen waargenomen. In deze tuinen en in nabijgelegen fruitteeltpercelen werden dit voorjaar vallen geplaatst. Deze experimentele vallen zijn ontwikkeld door onderzoekers in Nieuw-Zeeland en bestaan uit een grote koker die meedraait met de wind en is uitgerust met een fuik (zie hoofdfoto). Er werd een lokstof gebruikt die zowel mannetjes als vrouwtjes vangt. Op een warme middag in mei werden in twee vallen 30 en 50 volwassen wantsen gevangen en begin juni werden ook in boomgaarden enkele exemplaren aangetroffen. De bruingemarmerde schildwants heeft in die regio dus succesvol overwinterd, en de nieuwe val werkt. Of de val beter is dan de gangbare vallen wordt in het najaar onderzocht.

Foto: De bruingemarmerde schildwants lijkt erg om de Grauwe schildwants, maar is o.a. door het kleurenpatroon op de antennen wel te onderscheiden.

Naast de lokale overwintering weten we inmiddels dat er elk jaar nieuwe wantsen vanuit vooral Zuid-Europa in Nederland worden geïntroduceerd. Met goederentransport, maar zeker ook met particulieren. Opmerkelijk zijn berichten die herhaaldelijk van vakantiegangers binnenkomen. Mensen die afgelopen najaar met hun caravan in de Ardèche of in Noord-Italië op de camping hebben gestaan, brachten van daar grote aantallen wantsen mee naar Nederland. Ondanks hun pogingen om de wantsen te verwijderen komen het hele voorjaar dieren uit hun schuilplekken in caravans of kampeerspullen.
Herman Helsen en Karin Winkler van WUR Randwijk volgen ook dit jaar de ontwikkeling van de wants. Zeker is, dat de wants in Nederland kan overwinteren en zich voortplanten. De kans dat zij net als in Italië in de zomer twee generaties voortbrengt is echter nihil, daarvoor blijken de Nederlandse zomers veel te kort. Door het koude voorjaar duurt het dit jaar langer dan in 2020 tot de eerste eitjes worden gelegd.

Meer informatie is te verkrijgen bij Karin Winkler of Herman Helsen.

Het project “Schadepreventie invasieve schildwants” wordt gefinancierd door Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en NFO.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 juni 2021 - 16:56