Ondernemers met minder dan tien werknemers hoeven ziek personeel in de toekomst niet meer verplicht twee jaar door te betalen. Het kabinet wil dat er een vrijwillige regeling komt voor kleine bedrijven, waarbij de loondoorbetaling wordt beperkt tot een jaar. Het tweede jaar loon zal dan uitgekeerd worden door het UWV en worden bekostigd vanuit de collectieve werkgeverspremies en de overheid. Voor deze collectieve, vrijwillige verzekering heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken 20 miljoen euro toegezegd. Ondernemers die niet mee willen doen met de collectieve verzekering moeten, zoals nu het geval is, het loon twee jaar blijven doorbetalen bij ziekte.  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 oktober 2015 - 17:29