Met de Wet Vaste Huurcontracten wordt huren voor onbepaalde tijd weer het uitgangspunt voor huurders. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij een tijdelijke huurovereenkomst wel passend is. Bijvoorbeeld bij seizoenswerk in de land- en tuinbouw, waaronder in de fruitteeltsector. LTO en de NFO willen voor deze groep een werkbare oplossing en hebben daarom gereageerd op het voorstel van de overheid.

De wet is inmiddels door zowel Tweede als Eerste Kamer aangenomen. Voor tijdelijke verhuur blijft er ruimte, maar dat is enkel mogelijk voor specifieke doelgroepen. Ondanks kritische vragen in het politieke debat zijn er geen uitzonderingen gemaakt voor arbeidsmigranten. Daarbij wordt door de minister onder andere verwezen naar het aanstaande doelgroepencontract. Dat wetsvoorstel laat echter nog op zich wachten.

Voor het tijdelijk werk in het oogstseizoen is de agrarische sector, en zeker ook de fruitteelt, voor een groot deel afhankelijk van arbeidsmigranten. Er is alleen huisvesting nodig voor de duur van deze periode. Normaliter wordt hiervoor een tijdelijke huurovereenkomst gesloten. Om dit mogelijk te houden, vraagt LTO mede namens de NFO om in het beleid ook een uitzonderingscategorie te maken voor deze doelgroep. Een andere optie is om de Wet Vaste Huurcontracten pas te laten ingaan als ook het doelgroepencontract voor arbeidsmigranten in werking gaat.

Lees hier de inbreng van LTO, mede namens de NFO.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 7 december 2023 - 16:30