LTO Nederland heeft met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën een nieuwe afspraak gemaakt over verlenging van de ET-kostenregeling; ofwel de zogenaamde cafetariaregeling. De nieuwe afspraak geldt tot en met eind 2025. Deze regeling maakt het mogelijk voor werkgevers om voor hun internationale werknemers in eigen dienst de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal uit te ruilen met bruto loon. ET-kosten zijn de extra kosten die buitenlandse werknemers hebben als zij tijdelijk in Nederland werken voor onder meer levensonderhoud, huisvesting en reizen van en naar het thuisland.

Met verlenging van deze regeling blijft het mogelijk voor werkgevers in de glastuinbouw, open teelten en dierhouderij om de extra kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reiskosten van hun internationale werknemers uit te ruilen met het deel van het bruto loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon. Werkgevers in de paddenstoelenteelt kunnen over toepassing van deze regeling contact opnemen met hun belastinginspecteur. De regeling geldt voor buitenlandse werknemers die in dienst zijn bij een agrarische werkgever met een arbeidsovereenkomst tot maximaal 9 maanden en waarop de cao’s glastuinbouw, open teelten en productiegerichte dierhouderij van toepassing zijn.

Alle afspraken zijn samengevat en voorzien van rekenvoorbeelden in de nieuwe geactualiseerde brochure over deze regeling. De nieuwe brochure, die geldt vanaf 1 januari 2024, is hier te downloaden. De Werkgeverslijn heeft ook de voorbeeldovereenkomsten, waarin werkgever en werknemer de toepassing van deze regeling samen afspreken als aanvulling op de arbeidsovereenkomst, geactualiseerd. Deze zijn in meerdere talen beschikbaar bij de Werkgeverslijn.

Voor meer informatie over toepassing van de cafetariaregeling kunnen werkgevers contact opnemen met de Werkgeverslijn op (088) 888 66 88, info@werkgeverslijn.nl of kijk op de speciale themapagina.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 december 2023 - 15:53