Het is onder voorwaarden toegestaan om voor een zorgverzekering een bedrag in te houden op het wettelijk minimum loon van medewerkers. Het maximum bedrag dat mag worden ingehouden is met ingang van dit jaar omhoog gegaan.

Het bedrag dat maandelijks op het minimum loon mag worden ingehouden is per 1-1-2024 verhoogd naar € 164,27. In 2023 was dit nog € 137,42. Voorwaarde die hierbij gesteld wordt is dat de medewerker een kopie van de zorgpolis en een volmacht overhandigt. Daarnaast moet de medewerker de verzekeringsnemer zijn. Het inhouden van het genoemde bedrag op de zorgverzekering is dus alleen mogelijk als de werknemers ook daadwerkelijk verzekerd is.

Om dit goed te regelen met uw medewerkers heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een model volmacht ontwikkeld die u hiervoor kunt gebruiken. Deze is geüpdatet en vindt u hier, bij de downloads voor internationale medewerkers.

Klik hier voor meer informatie over de inhouding op de zorgverzekering.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 februari 2024 - 16:30