Vanuit het programma Weerbaarheid in de Praktijk organiseert Delphy de komende weken drie webinars over de onderwerpen: perenschurft, precisie toepassingen en schadelijke insecten. Iedereen is welkom. Aanmelden voor één of meerdere webinars kan via deze link.

Dinsdag 13 februari: Perenschurft
Dit Webinar wordt ingevuld door Delphy i.s.m. WUR
De laatste jaren zien we in de praktijk steeds meer schurft in peer. Waarom treedt schurft nu sterker op, en hoe verschilt de aanpak van schurft op peer met die van appel? Delphy gaat in op achtergronden, preventieve maatregelen en aanpak, terwijl de WUR het recente onderzoek naar perenschurft toelicht.
Tijdstip: 19:30 – 20:30
Door: Niels Feder en Gerjan Brouwer (Delphy) en Kiki Kots van (WUR)
In kader van Project innovatieve en duurzame fruitteeltsystemen Zeeland (POP3), en
WUR Systeemaanpak duurzame teelt

Dinsdag 20 februari: Resultaten spuiten op boomniveau
Op deze avond zullen we onze bevindingen en resultaten van onze demo’s presenteren die te maken hebben met de precisie toepassingen. Hoe is het dit seizoen verlopen, wat hebben we kunnen behalen en wat zijn nog aandachtspunten.
Tijdstip: 19:30 – 20:30
Door: Christian van Os (Delphy)

Dinsdag 27 februari: Schadelijke insecten
Op deze avond komt een select aantal insecten aan bod die een grote rol spelen in de fruitteelt zoals
perenbladvlo, perengalmug, appelzaagwesp en appelbloesemkever. Wat zijn de mogelijkheden van waarnemen in het veld en zijn er voorspellingsmodellen? Hoe kun je voorkomen dat schade ontstaat en wat is een effectieve aanpak?
Tijdstip: 19:30 – 20:30
Door: Niels Feder en Gerjan Brouwer (Delphy)
In kader van Project innovatieve en duurzame fruitteeltsystemen Zeeland (POP3), en UP Pilot Weerbaarheid in de Praktijk.

Aanmelden kan via deze link.

Programma Weerbaarheid in de Praktijk
Het programma is onderdeel van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Binnen het programma zetten telers samen met teeltdeskundigen in diverse plantaardige sectoren stappen om minder en efficiënter gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. De NFO, het Platform FRUITVOORUIT.NL en Proeftuin Randwijk werken binnen dit programma samen met deskundigen uit de fruitsector aan nieuwe gewasbeschermingsstrategieën voor de fruitteelt en aan maatregelen die emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf een perceel of erf nagenoeg reduceren tot nul.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 februari 2024 - 16:35