Meer fruittelers kunnen rekenen op energiecompensatie van de overheid. De voorwaarden van de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten)-regeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven zijn namelijk versoepeld. Bedrijven komen nu al in aanmerking voor een tegemoetkoming wanneer ze 7 procent van hun omzet kwijt zijn aan energie. Eerst was dat 12,5 procent.

De NFO is blij met de aangekondigde versoepeling. Fruittelers worden namelijk geconfronteerd met hoge kosten voor koelen en bewaren. “Een quick scan van de NFO toonde aan dat de meeste fruitbedrijven de eerdere norm van 12,5 procent niet haalden”, zegt Peter Baltus van de NFO. “Energiekosten bepalen meestal zo’n 5 tot 6 procent van de omzet van een fruitteeltbedrijf. De versoepeling van de norm, waar wij ons als NFO flink voor hebben ingezet, is dus wel positief. Het lagere percentage betekent dat meer telers in aanmerking komen voor energiecompensatie. Tegelijkertijd komen veel bedrijven helaas nog steeds niet over de drempel. Maar als ik heel eerlijk ben: dit is wel het maximaal haalbare. Blijven lobbyen om het percentage verder omlaag te krijgen, heeft geen zin. De kans op succes is nihil.”

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7 procent van de omzet bedragen,  ontvangen compensatie bij een verbruik van meer dan 5.000 m³ of 50.000 kWh. De maximale steun per bedrijf is vastgelegd op 160.000 euro. Deze laatste norm geldt nu ook voor tuinbouwbedrijven. Eerst was voor die groep bedrijven een maximum vergoeding van 62.000 euro vastgelegd.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 november 2022 - 16:30