NFO-voorzitter Ron Mulders is door het bestuur van LTO benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO Nederland. Mulders start per direct in zijn nieuwe functie.

De NFO is blij met deze benoeming van Ron Mulders. “Gezonde planten zijn uitermate belangrijk voor onze leden. Het is een enorme uitdaging om een duurzame, effectieve gewasbescherming te realiseren. Ron kan hier nu vanuit beide functies aan werken”, geeft Siep Koning, directeur van de NFO, in een reactie aan.

Als portefeuillehouder Gezonde Planten staat Mulders volgens LTO voor de opdracht om ervoor te zorgen dat Nederlandse boeren en tuinders ook op lange termijn rendabel kunnen produceren, binnen de randvoorwaarden van de overheid. Een uitdagende opdracht, gezien randvoorwaarden zoals de Kaderrichtlijn Water, de Europese van Boer-tot-Bord strategie en de beoogde Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. In dat verband zijn gewasbeschermingsmiddelen en alternatieven, weerbare teelten, fytosanitaire zaken en voedselveiligheid belangrijke onderwerpen. Deze worden voortvarend opgepakt in het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 en het Praktijkprogramma Plantgezondheid. Goede samenwerking met verschillende overheden is belangrijk voor Mulders. Die samenwerking moet namelijk tot voldoende ruimte voor boeren en tuinders leiden om de voorgenomen transitie succesvol te laten verlopen.

Foto: Dirk Hol

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 november 2022 - 16:33