Het middelengebruik is in de teelten van appel en peer tussen 2012 en 2020 gedaald. Bij appel nam de totale hoeveelheid werkzame stof met een derde af. Bij peer was de daling minder sterk, maar nam het middelengebruik ook met bijna een kwart af.

Het totale middelengebruik landbouwbreed is sinds 2016 met 11 procent gedaald. In 2020 werd van het totale gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen 90 procent toegepast in elf gewassen. Consumptieaardappelen, pootaardappelen en zetmeelaardappelen zijn samen goed voor 44 procent van het totale gebruik. Daarnaast nemen de volgende teelten een hoog percentage in van het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: lelies(bol) (12 procent), tulpen open grond (8 procent), suikerbieten en zaaiuien (7 procent), peren (4 procent), en appels, snijmaïs en wintertarwe (elk 3 procent).

Bij appel en peer hebben schimmelbestrijdingsmiddelen hebben het grootste aandeel in het middelengebruik. Het gebruik van middelen tegen insecten en mijten en onkruidbestrijdingsmiddelen is veel geringer. Het gebruik van alle soorten middelen nam tussen 2012 en 2020 af.

Tabel. Hoeveelheid toegepaste werkzame stof per hectare (kg)

Gewas 2012 2016 2020
Appel 32,1 30,9 21,3
Peer 25,3 28,8 19,5

Bron: clo.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 november 2022 - 17:08