Een medewerker die ‘financieel fit’ is, is productiever en gelukkiger. Daarom is het belangrijk om uw werknemers te helpen bij geldzorgen en geldzaken. Vooral herkennen, bespreken en verwijzen is belangrijk. Oog en zorg voor uw werknemers is immers onderdeel van goed werkgeverschap.

In 2017 had 62% van de werkgevers personeel met geldzorgen (Nibud), inmiddels is dat percentage gestegen naar circa 80% (Deloitte, juni 2022). Het is goed om alert te zijn op geldzorgen bij uw medewerkers. Werknemers met geldzorgen zijn namelijk gemiddeld zeven dagen extra ziek, daarnaast zijn ze 20% minder productief. En gemiddeld zoeken mensen pas na vijf jaar hulp, bij circa 40.000 euro schuld.

Herken de signalen

Een werknemer die geldzorgen heeft, kunt u vaak herkennen aan de volgende signalen:

  • Concentratieproblemen
  • Ongeorganiseerd of slordig werken
  • Onverzorgd uiterlijk
  • Stressgevoelig
  • Loonbeslag/deurwaarder vraagt om info
  • De medewerker vraagt regelmatig om een voorschot van zijn of haar salaris
  • De medewerker vraagt om een lening
  • Regelmatig is sprake van kort ziekteverzuim

Doe de check

Vermoed u dat uw werknemer geldzorgen heeft? Doe de check met de signaaltool van Financieel fitte werknemers. Deze tool bevat een lijst met signalen die kunnen wijzen op geldproblemen. Samen met de gesprekshandreiking van het Nibud biedt deze tool u een praktisch en compleet hulpmiddel om goed voorbereid het gesprek aan te gaan met de betreffende medewerker.

Kijk voor meer informatie op de website van de Werkgeverslijn.

Bron: Werkgeverslijn.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 november 2022 - 16:25