Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof heeft een definitief besluit genomen over het jachtseizoen 2022/’23. Aankomend jachtseizoen zal de jacht op konijn niet geopend worden. In de provincies Groningen, Limburg en Utrecht geldt dat hetzelfde voor de haas. De NFO is teleurgesteld over dit besluit en gaat samen met LTO bezien welke stappen kunnen worden genomen. Schadebestrijding blijft onder voorwaarden wel mogelijk.

Het besluit van de minister is mede tot stand gekomen op basis van een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) naar de staat van instandhouding van haas en konijn. De NFO vraagt zich af of hier een juiste beoordelingsmethode aan ten grondslag ligt. De NFO is teleurgesteld dat de minister ondanks de internetconsultatie en de gesprekken met het ministerie toch het besluit heeft genomen om de jachtseizoenen voor haas en konijn te beperken. De internetconsultatie heeft ruim 3.800 reacties opgeleverd. Al deze reacties op de internetconsultatie bevatten inhoudelijke bezwaarpunten vanuit verschillende hoeken. De NFO vindt het dan ook zeer bijzonder dat de minister stelt dat dit geen nieuwe inzichten heeft opgeleverd. De minister geeft bovendien zelf aan dat de jacht geen drukfactor van belang is. Dit maakt dat het besluit van de minister ook zeer onnodig.

Het besluit van de minister om de jacht op het konijn niet te openen per 15 augustus heeft vooralsnog geen gevolgen voor de schadebestrijding. Op grond van de landelijke vrijstellingslijst blijft het mogelijk om schadebestrijding op konijnen uit te voeren. Datzelfde geldt voor de haas daar waar er sprake is van een provinciale ontheffing. De NFO is content dat schadebestrijding onder voorwaarden mogelijk blijft en gaat na wat in de verschillende provincies de voorwaarden zijn.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 juli 2022 - 16:30