Deze week stemmen de lidstaten van de Europese Unie over de werkzame stof captan. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de goedkeuring van captan te verlengen, waarbij het gebruik wordt ingeperkt tot gebruik in permanente kassen. De NFO pleit samen met zusterorganisaties binnen de EU voor behoud captan in buiten teelten en hiervoor geen mogelijkheden te laten liggen. De NFO ziet namelijk mogelijkheden om captan voor de fruitteelt te behouden.

De NFO heeft samen met andere fruitteeltorganisaties in Europa in een brief aan de lidstaten gepleit voor het behoud van captan in buiten teelten bij de herregistratie van het middel. Ook hebben NFO en LTO afgelopen maandag in Copa Cogeca verband gepleit voor behoud van dit basis fungicide.

De afgelopen vier jaar is o.a. door de NFO en andere Europese collega organisaties en de toelatingshouders fors ingezet behoud van captan voor buitenteelten. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een verfijnde beoordeling plaatsvindt. Via een verfijnde beoordeling wordt op detailniveau beoordeeld of een stof aan de toelatingscriteria kan voldoen. De NFO vindt het onbegrijpelijk dat voor een belangrijke stof als captan niet voor deze route wordt gekozen en daardoor captan dreigt te verdwijnen. Deze verfijn de beoordeling past niet in de Europese herbeoordeling. Om die reden pleit de NFO met haar zusterorganisaties nu voor de verfijnde beoordeling door de lidstaten. De NFO vindt het belangrijk dat gewasbeschermingsmiddelen passen binnen de EU gestelde criteria. Als sector vragen we om de binnen die ruimte alle mogelijkheden te benutten. Niet meer en niet minder.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 maart 2024 - 16:48