De NFO heeft eind vorige week, middels een brief aan Tweede Kamerleden van diverse partijen, haar zorgen kenbaar gemaakt over het plan om belasting in te voeren op pure vruchtensappen gemaakt van Nederlandse appels en peren. Deze belasting staat ook wel bekend als de ‘saptaks’. In de brief, die is ondertekend door NFO-directeur Siep Koning en NFO-voorzitter Ron Mulders, geeft de NFO aan waarom de voorgestelde verbruiksbelasting nadelige gevolgen heeft voor onze industrie en het imago van Nederlands fruit.

In de brief benadrukt de NFO onder meer dat het belasten van deze sappen de prijs zal verhogen en op die manier consumenten ontmoedigt om te kiezen voor gezonde, lokaal geproduceerde opties. Daarnaast wordt onderstreept dat niet alle appels en peren die worden geoogst, voldoen aan de esthetische normen die nodig zijn voor verkoop als vers fruit. “Deze minder mooie appels en peren worden vaak gebruikt voor de productie van pure vruchtensappen, waardoor geen voedselverspilling optreedt. Als een belasting wordt geïntroduceerd op deze sappen, kan dit leiden tot beperktere afname van deze minder mooie, maar nog steeds smaakvolle vruchten. Dit zou niet alleen verlies van inkomsten betekenen voor de  fruittelers, maar ook voedselverspilling bevorderen, wat in strijd is met duurzaamheidsdoelstellingen”, zo staat in de brief.

De NFO benadrukt daarnaast dat Nederlandse appels en peren bekend staan om hun kwaliteit en smaak. Het introduceren van een belasting op sappen gemaakt van, uitsluitend, deze hoogwaardige producten kan echter leiden tot negatieve percepties. “Het zou kunnen resulteren in het idee dat deze vruchtensappen net zo ongezond zijn als energiedrankjes, wat mogelijk invloed heeft op de vraag naar en consumptie van Nederlandse fruitproducten. Dit kan nadelig zijn voor onze fruitteeltsector, zowel de biologische als de geïntegreerde teelt, en de keuze van de Nederlandse consument beïnvloeden”, zo staat omschreven in de brief.

Ook wordt aangegeven dat de invoering van belastingen op lokaal geproduceerde sappen de consumptie van geïmporteerde dranken kan aanmoedigen, wat leidt tot een toename van de CO2-uitstoot en een grotere druk op het milieu.

De NFO vraagt de Nederlandse regering om de genoemde argumenten zorgvuldig te overwegen voordat verdere stappen worden ondernomen met betrekking tot de voorgestelde verbruiksbelasting. “Het is van essentieel belang dat beleidsmaatregelen de Nederlandse fruitteeltsector ondersteunen en de reputatie van ons fruit behouden, terwijl ze tegelijkertijd duurzaamheid en gezonde, plantaardige voedingskeuzes bevorderen.”

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging gaf in een reactie op de brief aan dat zij tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen al aandacht had gevraagd voor dit onderwerp en ook een motie hierover had ingediend. Deze werd afgelopen dinsdag echter verworpen.

Lees hier het eerdere bericht over de verbruiksbelasting op pure en ambachtelijke vruchtensappen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 oktober 2023 - 16:40