Zes ambachtelijke fruitsapproducenten willen dat de verhoging van de verbruiksbelasting, die per 1 januari 2024 dreigt in te gaan, van tafel gaat voor hun producten. Vanaf die datum moeten de sapmakers 26 cent verbruiksbelasting per liter fruitsap gaan betalen; nu is dat nog 9 cent. De ondernemers vinden dat onterecht. De hogere belasting zal waarschijnlijk impact hebben op de sapverkoop en daarmee ook op de afzet van fruittelers.

Producenten van ambachtelijke groente- en fruitsappen betalen al sinds de jaren tachtig verbruiksbelasting, net zoals frisdrankproducenten. Het plan van het kabinet is nu om deze belasting vanaf 1 januari volgend jaar fors te verhogen. Zes sapproducenten – Flevosap, Appelaerse, Appeven, Van Kempen, Fruityline en Schulp – vinden dit onacceptabel en ook onbegrijpelijk. “Elders in Europa worden pure sappen juist uitgesloten van deze belasting, die als suikertaks is bedoeld”, zegt vertelt Albert Schulp van Schulp Vruchtensappen, die namens de fruitsapproducenten het woord doet. “Het doel van de verhoging is om welvaartsziekten tegen te gaan. Het is natuurlijk goed dat de overheid deze ziekten wil aanpakken, maar vreemd dat wij als sapproducenten worden ‘gebruikt’ om dit doel te bereiken. Pure sappen bevatten immers alleen niet-toegevoegde vruchtensuikers. En die kunnen en mogen we niet eens verminderen. Daarbij zitten er in pure sappen gezonde bioactieve stoffen, zoals vitamines, mineralen en vezels. Extra opmerkelijk is het feit dat producenten van suikerhoudende zuiveldranken – zoals chocolademelk en drinkyoghurt – géén verbruiksbelasting hoeven te betalen.”

De zes sapproducenten stuurden eerder dit jaar twee brieven naar de staatssecretaris van VWS. “We kregen hierop de reactie dat geen sprake is van een ‘suikertaks’, maar van een aanvullende belastingmaatregel. Een gesprek zat er helaas nog niet in. Daarom hebben we vorige week donderdag bij de ingang van de Tweede Kamer kistjes met appels en sap aangeboden aan Kamerleden, en deden we ons verhaal. Alle partijen, van links tot rechts, waren verbaasd over de plannen met betrekking tot pure sappen en deelden onze mening dat dit niet de bedoeling kan zijn. We hopen op korte termijn verder met hen in gesprek te kunnen en hopen dat er bijvoorbeeld een amendement wordt ingediend, zodat de verhoging van de verbruiksbelasting voor pure groente- en fruitsappen van tafel gaat.”

Schulp zegt ‘goede hoop’ te hebben dat het zover komt. “Maar het moet nog wel gebeuren. Is dat niet het geval, dan zal de verkoop van onze sappen fors onder druk komen te staan. We moeten de prijs dan immers flink verhogen. En dat gaan ook (biologische) hardfruittelers die aan ons leveren merken.”

De NFO ondersteunt het initiatief van de ambachtelijke sapfabrikanten.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 september 2023 - 16:40