De NFO en de werknemersorganisaties hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuw ULO-protocol. Het oude protocol was niet meer actueel.

In het ULO-protocol zijn de maatregelen beschreven die ongelukken rond ULO-bewaring moeten voorkomen. Het protocol is inmiddels goedgekeurd door sociale partners en wordt nu ter beoordeling voorgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Via de website van Stigas kunt u het protocol inzien, zodat u – op basis van de nieuwste kennis – uw eigen maatregelen kunt nemen. Ook kunt u de maatregelen opnemen in uw Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Een omschrijving van de gevaren, de gewenste situatie én het protocol met maatregelen vindt u hier.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 maart 2023 - 16:38