De Albuz CVI 80-spuitdoppenserie is opgenomen in tabel 4  voor op- en zijwaartse bespuiting in de DRD-lijst. In meerdere Europese landen en ook in Nederland neemt in de fruisector de belangstelling voor het gebruik van spleetdoppen toe. De producent van de Albuz-spuitdoppen heeft daarom hun nieuwe serie spleetspuitdoppen laten onderzoeken door WUR voor opname in de Nederlandse DRD-lijst. Op basis van dit onderzoek heeft de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) deze serie ALBUZ CVI 80 01, CVI 80 015, CVI 80 02, CVI 80 025, CVI 80 03, CVI 80 04 en CVI 80 05 ingedeeld in DRD-klasse 75%. De maximale spuitdruk voor alle spuitdoppen is 7 bar. De indeling is voor de maximale termijn van 5 jaar afgegeven tot 16 mei 2027. Doordat bij de meeste spuittechnieken die in de DRT-lijst staan de combinatie met spuitdoppen van 90% is opgenomen, is het aantal mogelijkheden om deze nieuwe doppen te gebruiken beperkt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 mei 2022 - 16:44