De NFO-kring Zuid(west) organiseerde gisteren in Kapelle een bijeenkomst in het kader van het project ‘Innovatief fruit telen in een veranderend (ondernemers)klimaat’. De avond werd geopend door kringvoorzitter Tom van der Meer. Daarna lieten de circa vijftig aanwezigen zich door René Bal en Christian van Os van Delphy informeren over de resultaten van de Perendag-proeven. Ook gaf Martien Tolhoek van Van Iperen informatie over de mogelijkheden van groene middelen.

Een belangrijk aandachtspunt was ook het nieuwe GLB, dat in 2023 ingaat. John Bal van ZLTO gaf hier uitleg over. Hierbij bleek dat het nieuwe GLB een behoorlijke puzzel gaat worden voor fruittelers, maar dat er zeker mogelijkheden liggen. Door bepaalde aanpassingen door te voeren in de bedrijfsvoering kunnen telers een bronzen, zilveren of gouden eco-premie behalen binnen de ecoregeling van het GLB en op die manier een extra vergoeding realiseren.

NFO en ZLTO hebben zich volop en met succes ingezet om binnen het nieuwe GLB voldoende aandacht te creëren voor de fruitteelt.

In de kersteditie van Fruitteelt leest u een uitgebreid artikel over het nieuwe GLB.

Foto: Jeannet Mulder, NFO

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 december 2022 - 16:37